Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής
Το αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής εγκαινιάστηκε το 1976. Οι εκθέσεις του καλύπτουν το χρονικό διάστημα από τη Νεολιθική μέχρι τη Βυζαντινή περίοδο. Η παρουσίαση των εκθεμάτων γίνεται με χρονολογική ακολουθία, χωρίς όμως τη διάσπαση των κατά τόπους ανασκαφικών συνόλων. Στόχος της έκθεσης ήταν να παρουσιαστούν επιλεγμένα και αντιπροσωπευτικά ευρήματα από τους ...continue reading
Μουσείο Καλαθοπλεκτικής (Κομοτηνή)
Ιδρύθηκε στην Κομοτηνή το Φεβρουάριο του 1995, χάρη στην ηθική και υλική υποστήριξη του κ. Πρόδρομου Εμφιετζόγλου. Από τις αρχές του 2004, μετεγκαταστάθηκε στον οικισμό Θρυλόριο του δήμου Κομοτηνής, σε απόσταση 9 χιλ. από την πόλη. Στεγάζεται σε χώρο 65 τ.μ. όπου εκτίθενται περισσότερα από 300 εκθέματα. Το εθνογραφικό-τεχνολογικό μουσείο Καλαθοπλεκτικής των ...continue reading