Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα και την έγκαιρη προετοιμασία της εταιρίας σας για την επιτυχή υποβολή πρότασης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους του τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της INFOLOGIC.
25510 89574, 25510 88545 & 210 9017169
info@infologic.gr

Επιδοτούμενα προγράμματα

Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών. (Σε εξέλιξη) (25/8/11)

Το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών», αφορά υφιστάμενες νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στον τομέα των αμιγώς χερσαίων οδι...

Εναλλακτικός Τουρισμός (Σε εξέλιξη) (25/8/11)

Ο «Εναλλακτικός Τουρισμός» περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα ...

Digi Mobile (Σε εξέλιξη) (25/8/11)

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε “έξυπνες” συσκευές κι...