Τα παράπονα όμως των παραγωγών και των εμπόρων δεν σταματούν στην λαϊκή αγορά της Πέμπτης που γίνεται στην οδό Παπαναστασίου αλλά συνεχίζονται και για το χώρο διεξαγωγής της λαϊκής του Σαββάτου που γίνεται κοντά στο ΚΕΠΑΚΥ. Ο τζίρος τους όπως λένε συνεχώς μειώνεται καθώς μειώνεται και η πελατεία τους και ο κύριος λόγος που προβάλλουν ως αίτιο για αυτή την κατάσταση είναι επίσης η επιλογή του μέρους, θεωρώντας το απόκεντρο και επισημαίνοντας πως από τη στιγμή που μεταφέρθηκαν εκεί έχουν χάσει ακόμη και την σταθερή πελατεία τους με αποτέλεσμα το πλήγμα για τους παραγωγούς να είναι διπλό.


Πηγή : www.deltatv.gr
Back