Δύο Κέντρα Υγείας του Έβρου εντάσσονται στο πρόγραμμα Προασπίζω, που αφορά την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών τους. Πρόκειται για το Κέντρο Υγείας της Σαμοθράκης και το Κέντρο Υγείας των Δικαίων, που και τα δύο καλύπτουν περιοχές με ιδιαιτερότητες ενώ πρόκειται για Μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που στερούνται προσωπικού και αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη λειτουργία τους εξ αυτού του λόγου.

Back