Τα τελευταία κρούσματα ελονοσίας έχουν παράπλευρες συνέπειες στο θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων από όπου εμφανίστηκαν τα κρούσματα απαγορεύεται οι εθελοντές αιμοδότες να προσφέρουν αίμα, οι μεν μόνιμοι κάτοικοι για έξι μήνες, οι δε περαστικοί για 48 ώρες. Η εξέλιξη αυτή ανησυχεί ιδιαίτερα τους συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών, οι οποίοι βλέπουν σε μια δύσκολη περίοδο να αχρηστεύεται ένα ενεργό κομμάτι της δεξαμενής άντλησης μονάδων αίματος στην ευρύτερη περιοχή.

Back