Χαμόγελα επέφερε πανελλαδικά στους συλλόγους αναπήρων η υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις διότι η διάρκεια της αναπηρίας τους ισχύει επ' αόριστον σημαίνοντας αυτόματα πως δεν χρειάζεται πλέον επαναξιολόγηση από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας. Βέβαια, οι σύλλογοι δεν εφησυχάζουν και συνεχίζουν τις προτάσεις τους για να συμπεριληφθούν και άλλες παθήσεις στο παραπάνω καθεστώς, με στόχο την λιγότερη δυνατόν ταλαιπωρία των ατόμων με αναπηρία.

Back