Περίπου 1.150 θέσεις αναμένεται να καλυφθούν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης έως τις 18 Απριλίου 2014, και συγκεκριμένα, 1.000 θέσεις σε Δήμους και 150 σε Περιφέρειες. Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο 9 θέσεις, που αναμένεται να προκηρυχτούν το επόμενο διάστημα. Πρόκειται για 6 υδρονομείς, 2 χειριστές και έναν κτηνίατρο.

)

Back