Μια πικρή πραγματικότητα στα εργασιακά της χώρας μας, πέρα από τα τεράστια ποσοστά ανεργίας ιδίως στις νέες ηλικίες, είναι η άμισθη εργασία. Η δουλειά χωρίς οικονομικό αντίκρισμα είναι γεγονός για πολλούς συνανθρώπους μας, οι οποίοι παρότι εργάζονται - και πολλές φορές περισσότερο από το συμφωνημένο ωράριο- δεν πληρώνονται. Το πρόβλημα βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής των μελών του Εργατικού Κέντρου του νομού Έβρου.

Back